El Govern amb els e-Sports

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha presentat avui els detalls del Projecte de llei dels Esports Electrònics al Principat d’Andorra, que el Govern ha aprovat aquest mateix dimecres en Consell de Ministres. L’objectiu del text és establir un marc jurídic per al desenvolupament d’activitats dels eSports, tant econòmiques com formatives i de lleure, assegurant uns nivells elevats de protecció, així com la regulació d’un sector amb un gran creixement internacional i potencial de diversificació de l’economia andorrana.

Gallardo ha explicat que, en un context d’expansió tecnològica amb la creació de noves indústries, l’experiència dels videojocs ja no es vincula a un únic usuari, sinó que el joc s’ha convertit en una activitat coral en què els usuaris participen com a jugadors i com a espectadors de tornejos i d’esdeveniments públics en línia. Aquesta activitat, ha apuntat el ministre, es denomina esports electrònics i suposa una oportunitat econòmica i social, atesa la seva globalitat i creixent popularitat.

De fet, Jordi Gallardo ha recordat que els eSports és un dels sectors estratègics que es van identificar des del Ministeri a inicis de la present legislatura, juntament amb el sector privat, pel seu potencial per “diversificar el model econòmic” i la competitivitat que pot oferir Andorra. “Aquest és un pas més en el camí de la diversificació amb un sector estratègic en el qual Andorra pot ser competitiu”, ha afirmat.

El titular de Presidència, Economia i Empresa ha posat en relleu la necessitat d’articular un entorn legal que permeti una adaptació progressiva a un sector tan dinàmic. Així, ha afegit, es pretén impulsar una activitat amb un alt potencial d’esdevenir important en la competitivitat, el creixement econòmic i en la creació d’ocupació al país.

En concret, Gallardo ha remarcat que entre els objectius específics del Projecte de llei es destaca el d’incrementar la visibilitat d’Andorra com punt de referència internacional per a inversors estrangers i operadors d’activitats d’esports electrònics, afavorit així el teixit empresarial del país i la localització de companyies innovadores i creatives.

La normativa té efectes sobre els principals actors dins del sector dels esports electrònics, incloent-hi jugadors, clubs –tant professionals com amateurs–, organitzadors d’esdeveniments i competicions, titulars dels drets sobre videojocs i, evidentment, institucions reguladores i supervisores del sector al Principat. Així doncs, s’inclou el règim jurídic aplicable i es defineix el marc i les normes per a jugadors i tècnics, així com el règim disciplinari. També s’estableixen les disposicions que concerneixen a altres subjectes vinculats als esports electrònics, com ara entitats, federacions, àrbitres i jurat.

Alhora, tenint en compte que els eSports es desenvolupen en l’espai digital, la normativa fixa els mecanismes de protecció de tots els actors del sector, particularment dels menors d’edat –donada la seva implicació com a espectadors i jugadors–, centrant-se en aspectes com la lluita contra el dopatge, en cooperació amb l’Agència Andorrana Antidopatge, i en vetllar per la seguretat i la salut.

Jordi Gallardo ha assenyalat que també es preveu l’elaboració d’un Pla Estratègic amb mesures i accions per al foment d’aquesta nova forma d’entreteniment, tant a escala professional com no professional.

Comissió Andorrana d’Esports Electrònics

Davant la gran quantitat d’aspectes que regula el Projecte de llei, el ministre ha avançat que es contempla la creació de la Comissió Andorrana d’Esports Electrònics, que té la funció de vetllar pel compliment d’aquesta normativa o suggerir possibles modificacions; gestionar i impulsar accions per a la promoció dels eSports al país; o proposar al Govern els programes que consideri pertinents per al desenvolupament de l’activitat. A més, la Comissió té la potestat d’intervenir en els corresponents procediments administratius d’acord amb el previst al text legislatiu.

Aquest organisme, adscrit al Ministeri de Presidència, Economia i Empresa, estarà format per dos representants del Ministeri encarregat de l’Economia; un representant del Ministeri encarregat de l’Esport; un representant del Ministeri encarregat de la Salut Pública; un representant del Ministeri encarregat d’Interior; un representant del Ministeri encarregat de l’Educació. A més, també en formarien part un representant de l’Agència Andorrana Antidopatge i un altre del Gabinet Jurídic del Govern.

Finalment, Gallardo ha anunciat que el Projecte de llei inclou la creació del Comitè de Promoció dels Esports Electrònics, que actuaria com a plataforma per a assegurar un diàleg continu entre els principals agents del sector dels esports electrònics al país. Aquest Comitè estarà format per clubs, jugadors, tècnics, empreses vinculades al sector i federacions, i podrà presentar propostes davant la Comissió Andorrana d’Esports Electrònics.

Deixa un comentari

Previous post Tornen els entrenaments de la FAF
Next post Una temporada de somni