La FAE protegeix els seus

La Federació Andorrana d’Esquí ha adoptat un compromís de bones pràctiques i prevenció de les diferents formes d’assetjament o abusos. L’objectiu de la política de salvaguarda de la FAE inclou proporcionar als participants de totes les edats la seguretat i protecció adequades mentre participen en les activitats de la FAE, posar a l’abast del personal i els voluntaris la informació necessària sobre la salvaguarda i la protecció dels atletes/nens, i explicar-los com es poden resoldre els problemes específics que es deriven d’aquestes situacions. Aquesta política s’aplica a qualsevol persona o organització que actualment treballi amb la FAE, tant si és de manera voluntària com remunerada, i a tots els esportistes i participants que en formen part.

En aquest sentit, s’ha treballat en un codi intern -‘Codi de conducta del personal de la FAE i voluntaris de protecció’, que haurà d’estar signat- per lluitar contra possibles males pràctiques. El document “FEDERACIÓ ANDORRANA D’ESQUÍ; POLÍTICA DE SALVAGUARDA – Protecció dels esportistes i participants contra l’assetjament i l’abús” analitza qualsevol situació d’aquesta índole i inclou els documents i els mecanismes de comunicació de possibles incidències.

La posada en funcionament d’aquesta iniciativa ha estat possible gràcies a la petició de la FIS envers la salvaguarda dels nens i també gràcies al Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut d’Andorra, a més de la col·laboració del Ministeri de Cultura i Esports, que han ajudat a la FAE en la validació del reglament, així com en la realització d’una primera formació del personal de la federació i dels clubs associats en relació, precisament, a l’abús infantil. Aquesta formació va estar promoguda per Govern, i es va dur a terme a través de la Fundació Vicky Bernadet.

L’objectiu d’aquesta salvaguarda és que tothom qui participi en les activitats de la FAE trobi suport i senti que es respecten els seus drets, desitjos i sentiments, sense por de ser discriminat o rebre tractes degradants. S’ha de crear un entorn divertit i segur, lliure de qualsevol forma de discriminació, abús, violència, desemparament i explotació. Per als joves menors de 18 anys (U18), aquests drets són primordials i estan inclosos en la Convenció sobre els drets de l’infant de les Nacions Unides.

Tots els membres de la FAE acceptaran el deure de protegir els esportistes i participants de totes les edats contra danys i abusos seguint els procediments dissenyats per prevenir l’assetjament i l’abús, i hauran d’informar de qualsevol conducta sospitosa de posar en risc el benestar dels esportistes i participants a través dels procediments establerts.

Cal remarcar que la FAE es mou pels vuit punts de salvaguardes internacionals que marca Unicef. Aquests vuit pilars s’apliquen de la mateixa manera als esportistes i participants de totes les edats. Són els següents::

  1. Desenvolupar una política de seguretat.
  2. Establir procediments per donar resposta als incidents o sospites d’abús o assetjament.
  3. Oferir assessorament i suport.
  4. Minimitzar els riscos per a nens/esportistes.
  5. Establir pautes de conducta.
  6. Tenir cura en el reclutament i promoure la formació i la comunicació.
  7. Treballar amb els socis i patrocinadors.
  8. Establir protocols de seguiment i avaluació.

 

Per altra part, la FAE ha adoptat les descripcions de les diverses formes d’assetjament i abús tal com s’exposen en la Declaració de consens del CIO (2016). L’assetjament i l’abús poden tenir cinc categories: abús psicològic, abús físic, assetjament sexual, abús sexual i abandonament. L’assetjament i l’abús es poden basar en qualsevol motiu, inclosos la raça, la religió, el color, les creences, l’origen ètnic, els atributs físics, el gènere, l’orientació sexual, l’edat, la discapacitat, l’estat socioeconòmic i les capacitats atlètiques. I pot ser presencial o en línia.

Així mateix, amb aquest compromís de bones pràctiques, totes les persones implicades en la FAE tenen la responsabilitat d’informar de qualsevol sospita d’abús o assetjament i d’actuar per resoldre-la.

Així doncs, la FAE es compromet a assegurar que es duran a terme totes les accions necessàries per tractar i reconduir situacions anòmales, que les sospites i al·legacions referents a males pràctiques o abusos es prenen seriosament i s’hi dona resposta de forma ràpida i adequada, que es tracten de forma adequada i confidencial, que en funció de la gravetat del cas, se sol·licitaran els serveis externs que correspongui (Policia, serveis mèdics, serveis d’atenció a la infància, serveis socials, etc.), i que es durà a terme, en qualsevol cas, un seguiment de tots els possibles casos.

 

Deixa un comentari

Previous post El FC Andorra incorpora a l’holandès Hector Hevel
Next post El Morabanc té una nova oportunitat per capgirar la dinàmica