La Federació de caça i pesca lamenta l’abandonament de peces d’Isards a la setmana de la caça

La Federació de caça i pesca ha hagut de sortir a lamentar els fets que durant la setmana s’han anat denunciant, mitjançant un comunicat que a continuació reproduim de manera íntegra:

 

“Davant dels fet ocorreguts el passat dilluns, on es van abandonar unes peces d’isards abatuts legalment durant la setmana de la caça, la Federació Andorrana de Caça i Pesca (FACIP) vol aclarir que:

  • Les peces retornades al medi han estat caçades legalment, d’acord amb l’ordre ministerial i la Llei de caça i pesca, i seguint tots els controls i criteris establerts per la normativa vigent.
  • Les banyes de les peces retornades al medi no han estat sostretes i ja es trobaven en aquest estat en el moment del control administratiu.
  • La normativa actual permet el retorn al medi de les peces amb l’objectiu de poder alimentar de manera indirecta als animals rapinyaires que viuen al nostre país, alguns dels quals es troben actualment en perill d’extinció com ara el trencalòs.
  • El retorn al medi de les peces, però, només es pot fer si es disposa de l’autorització del Departament de Medi Ambient i s’ha de fer avisant i seguint els criteris que marqui el Cos de Banders, quelcom que en aquesta ocasió no es va produir.

És per tot l’exposat anteriorment que malgrat no ha estat un acte malèvol, la Federació condemna els fets ocorreguts per les imatges que la situació ha generat i per el retorn al medi de les peces sense la corresponent autorització del Departament de Medi Ambient i del Cos de Banders.

La Federació apel·la, i recorda novament, a tots els associats que cal seguir de manera escrupolosa, com s’ha dut a terme durant la setmana de la caça, les normes i criteris actualment vigents per a dur a terme l’activitat.

La Federació queda en tot moment a disposició dels seus associats per facilitar tota la informació necessària sobre la pràctica de la caça”.

Deixa un comentari

Previous post Estada dels equips de tècnica de la FAE a Val Senales
Next post La FAN organitza un curs de jutges júniors per natació artística