Primers procediments de Govern per la represa de la pràctica esportiva

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha liderat la reunió que s’ha dut a terme aquest divendres amb les federacions d’esports col·lectius i amb alguns clubs esportius per fer seguiment dels protocols de la pràctica esportiva en la situació sanitària actual. En la trobada que han participat també representants de les autoritats sanitàries, s’ha exposat el pla de cara a la represa de l’activitat que hauran d’aplicar totes les federacions esportives, clubs esportius, seccions d’acció esportiva, agrupacions esportives i totes les entitats privades que proposen entrenaments i activitats esportives. 

Riva ha explicat als diferents representants aplegats en la reunió que l’activitat esportiva estarà marcada per la situació epidemiològica i que “caldrà fer un seguiment regular aplicant en cada moment les mesures preventives escaients”. La ministra ha afirmat que “els protocols que s’hauran d’aplicar han de facilitar al màxim la traçabilitat davant possibles focus d’infecció”.

En la reunió s’ha fixat que durant els pròxims dies i setmanes es farà un cribratge general a tots els integrants del món esportiu. A més, durant la temporada, s’aniran fent cribratges aleatoris als diferents clubs i agrupacions esportives. Cada entitat esportiva haurà d’informar dels protocols preventius que establinran als seus membres i caldrà que es responsabilitzin del seguiment i de l’aplicació d’aquests en les instal·lacions on es portin a terme a terme els entrenaments o l’activitat.

En la trobada també s’han establert quins seran els protocols que s’hauran de seguir en cas de detectar un positiu, que aplicaran les autoritats sanitàries, responsables de dictar en cada moment quin serà el procediment que caldrà seguir tant amb els afectats com amb els contactes.

Les autoritats sanitàries i els màxims responsables de l’esport han exposat que s’hauran d’establir nuclis de convivència que s’hauran de respectar al llarg de la temporada. Mentre els nuclis de convivència no estiguin formats, la pràctica esportiva s’haurà de dur a terme evitant al màxim la interacció i extremant les mesures preventives.

Així, mentre aquests nuclis no es formin fins després dels cribratges, la pràctica esportiva s’haurà de dur a terme de manera individual o en grups reduïts, evitant el contacte o la interacció. També s’ha recomanat que la pràctica de l’esport de base es redueixi a una sola disciplina amb l’objectiu de reduir la participació d’infants i joves en diferents nuclis de convivència, facilitant al màxim la traçabilitat.

Deixa un comentari

Previous post Setmana intensiva de rítmica amb Marta Pagnini a Andorra
Next post Caminata i banyet dels Morabanc Andorra a l’estany blau